نظرات اولیا سال تحصیلی 96-95

مادر رویا هاشمی

شوق پرواز در وهله اول معنای تربیت درست و یاد دادن قانون مندی در زندگی است و

در وهله دوم آموزش درست برای داشتن بهترین آینده برای گنجینه های این مجموعه است.

 

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید