نظرات دانش آموزان سال 94

مائده منفرد

محلی که باعث شد من هدف هایم را پیدا کنم

ساناز موسوی

شوق پرواز یعنی رفتن به سوی هدف و آینده

مطهره نظرزاده

بال های عشق و انگیزه  به سوی موفقیت و آرامش

 

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید