آذین بندی دبیرستان به مناسبت دهه فجر توسط دانش آموزان

jSL8KP6r.jpg                       vwBE9BDr.jpg

 bGlzjH8P.jpg                   YOd5vsqy.jpg

thXNLpcT.jpg                     xq9Sz4RI.jpg             

79mV0i0h.jpg                     zoJ6PNkR.jpg

R6LqE40U.jpg                     eHWUT54I.jpg

 

 

  

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید