برگزاری جشنواره الگوهای برتر تدریس برای اولین بار در ایران

 

 

شرکت کنندگان حاضر در جشنواره الگوهای تدریس برتر دبیرستان دخترانه شوق پرواز

                                                          

 

ارائه دانش آموزان کوشا و توانمند دبیرستان دخترانه شوق پرواز  yesyesyesyes

                   

       

حضور داوران توانمند و صبور در جشنواره ارائه الگوی برتر تدریس دبیرستان دخترانه شوق پرواز  yesyesyesyes

     

اهدای هدایای ارزنده به نفرات برتر جشنواره تدریس دبیرستان دخترانه شوق پرواز  yesyesyesyes

  

 

  

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید