بزرگترین سمینار نقشه راه پایه نهم و دهم 30 تیر 96

                                                    

 

بزرگترین سمینار نقشه راه آموزشی کشور با حضور مهندس ابراهیم نجفی فر

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

  

 

 

 

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید