دهه محرم دبیرستان شوق پرواز

نذری روز سوم آقا ، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ( 11 مهر 1396)

 

      

 

    

 

     

 

      

 

      

 

زیارت عاشورا ( 10 مهر  1396 )

ایستگاه صلواتی شوق پرواز

 

       

 

 

      

 

      

 

     

 

مراسم زیارت عاشورا روز ششم محرم ( 5 مهر 1396)

و ایستگاه صلواتی شوق پرواز

 

      

 

       

 

      

 

      

 

      

 

      

 

نذری اباعبدالله الحسین (ع) ششم محرم (5 مهر 1396)

 

      

 

     

 

      

 

      

 

      

 

      

 

مراسم زیارت عاشورا روز پنجم محرم ( 4 مهر 1396)

و ایستگاه صلواتی دبیرستان دخترانه شوق پرواز

 

      

 

       

 

      

 

       

 

مراسم زیارت عاشورا روز چهارم ماه محرم و ( 3 مهر 1396)

و ایستگاه صلواتی دبیرستان دخترانه شوق پرواز

 

        

 

        

 

       

 

      

 

       

 

       

 

       

 

       

 

مراسم زیارت عاشورا روز سوم ماه محرم و ( 2 مهر1396)

و ایستگاه صلواتی دبیرستان دخترانه شوق پرواز

 

      

 

      

 

      

 

     

 

      

 

      

 

      

 

      

 

مراسم زیارت عاشورا دوم ماه محرم و (1 مهر 1396)

و طرح صبحانه سلامت دبیرستان دخترانه شوق پرواز

 

      

 

      

 

      

 

       

 

      

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید