آغاز سال تحصیلی برشما شوق پرواز های عزیز گرامی باد

 

 

آگاه تر از همیشه سر از بالین بر می داریم تا با اولین تابش نور دانش ، به کوچه های حقیقت بزنیم و عبور نور را مرور کنیم.

امروز آمده ایم تا خود را به شاخه مهر پیوند بزنیم و رویشی دیگر را در بهار دانش آغاز کنیم.

مقصد ما شکوفایی شکوفه هاست.

آغاز سال تحصیلی بر شما شوق پروازی های عزیز مبارک

 

      

 

      

 

          

 

     

 

          

 

      

 

       

 

          

 

      

 

      

 

          

 

     

 

      

 

                 

 

     

 

      

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید