مهندس هامرز حسینی

                                               

 

مهندس هامرز حسینی

????تألیفات :مولف كتاب جامع كنكور تجربى انتشارات رزمندگان
مولف كتاب جامع كنكور تجربى انتشارات كوله پشتى
استاد مشاور كتاب جامع كنكور تجربى انتشارات مهر وماه
طراح ازمونهاى گزينه٢

????اموزشگاهها
١-پزستو ٢- تخته سياه ٣-خبرگان هدف ۴-سنایی ۵-بعثت
✅مدارس
١- البرز ٢- فر زانگان ٣- كوشش ٤-هدف ۵-مدرسان تهران ۶-نورا ۷-فريده سليمى ۸-معلم ۹-حضرت زهرا ۱۰-امام صادق
۱۱- ايين روشن

کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشکده فنی تهران

عضو انجمن نخبگان ایران

رتبه ۷ کشوری

استاد ضمن خدمت معلمهای سال ۱۲ شهر تهران سال ۹۸-۹۹

استاد ضمن خدمت معلمهای سال دوازدهم شهر تهران سال ۹۸-۹۹

 

 

 

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید