کارگاه انگیزشی شماره 1

صحبت های انگیزشی استاد بزرگوار جناب مهندس نجفی فر

 

     

 

         

 

اهدای جوایز به نفرات برتر آزمون های عمومی و اختصاصی هفتگی

  

 

  

 

  

 

  

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید