کارگاه موفقیت ویژه اولیا پایه های دهم و یازدهم

جلسه ی کارگاه موفقیت ویژه اولیا ی محترم دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم 16 شهریور 97

 

         

 

        

 

ارائه کارنامه و تحلیل وضعیت دانش آموزان در پایگاه تابستانی 98-97

 

    

 

   

 

پذیرایی آنتراک از خانواده های گرانقدر شوق پرواز

 

    

 

    

 

    

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید