ستاره چینی در حیاط دبیرستان دخترانه شوق پرواز

 گستراندن چادر آسمان نما  و ستاره چینی همراه با افطاری دورهمی

در حیاط دبیرستان دخترانه شوق پرواز

 

    

 

    

 

  

 

    

 

    

 

    

 

 

 

افطاری دور همی 22 اردیبهشت 98

 

 

         

 

         

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید