باز گشایی دبیرستان سال تحصیلی 99-98

شكفتن احساس ، روز زمزمه و لبخند، روز آشنايي دانش آموزان با كتاب، معلم ، درس و دنياي تازه است.

آفتاب اولين روز مهر طلوع مي كند. مهر آن قدر بوي بهار مي دهد كه در پاييز بودن آن، به ياد نمي آيد

 

مهر فصلِ خشكيدن و زرد شدن و ريختن نيست. آغاز روييدن كتاب بر ساقه دست هاست.

مهرتان پيروز و مهر ورزي تان هميشگي باد

 

 

   

 

 

   

 

   

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید