زیارت عاشورا روزهای دوشنبه

زیارت عاشورا و صبحانه سلامت  دوشنبه 15 مهر 98 ????

 

  

 

زیارت عاشورا و صبحانه سلامت دوشنبه  22 مهر 98????

   

 

زیارت عاشورا  و صبحانه سلامت دوشنبه 29 مهر98 ???? 

  

 

 

زیارت عاشورا و صبحانه سلامت دوشنبه 6 آبان 98 ????

  

 

زیارت عاشورا و صبحانه سلامت دوشنبه  13 آبان98 ????

  

  

 

زیارت عاشورا و صبحانه سلامت دوشنبه 20 آبان 98???? 

 

 

 

زیارت عاشورا و صبحانه سلامت دوشنبه  4 آذر98 ???? 

 

 

 

حسین بیشتر از آب تشنه لبیک بود. افسوس که به جای افکارش، زخم های تنش را نشانمان دادند و بزرگترین دردش را بی آبی نامیدند.
دکتر علی شریعتی

 دهه اول محرم و مراسم زیارت عاشورا و نذری

 

 

   

 

 

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید