کلاس های پژوهشی پایگاه تابستانی شوق پرواز

کلاس تشریح موش آزمایشگاهی

 

 

 

کلاس ساخت اوریگامی

 

 

 

کلاس ساخت اسلایم

 

 

کلاس ساخت بلور

 

 

کلاس آموزش فوریت های پزشکی

 

 

کلاس نمدسازی

 

 

کلاس سازه ماکارونی

 

 

کلاس ساخت دهانشویه

 

 

کلاس آزمایش های خلاقانه

 

 

کلاس خون شناسی

  

 

کلاس تعیین DNA

   

 

 

کلاس کوئیلینگ

 

 

کلاس آشپزی

 

 

 

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید