قبولی های کنکور

گوشه ای از افتخارات دبیرستان دخترانه شوق پرواز

 

 

 

بخشی از قبولی های کنکور سال 99 

 

 

 

 

بخشی از قبولی های کنکور سال 98 

 

 

 

 

بخشی از قبولی های کنکور سال 97 

 

 

 

 

 

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید