لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

سخنی با والدین

1- معمولا رایجِ که درایام امتحانات، روال عادی زندگی بسیاری ازخانواده ها به هم می ریزه. تاحدی که برخی از اعضاء خانواده دچاراضطراب میشن. استرس بیش ازحدوالدین باعث انتقال به دانش آموز میشه.

2- درروزهای نزدیک به امتحانات، بچه هارو آزاد بگذاریم وزیاد مداخله نکنیم، ولی به طورمدارم به نحوه کارهاشون نظارت داشته باشیم وهرجانیازبه هم فکری وکمک داشتن، مثل: گرفتن معلم، کتاب و... همراه اونابشیم.

3- موقع امتحانات محیطی شاد، آرام وامن فراهم کنید. مهمونی ها رورفت وآمدها به منزل رامحدودکنید وازطرح مشکلات وبحث های اختلاف برانگیز ودعوا دوری کنید.

4- به تلاش اواحترام بگذارید وبه او روحیه بدهید.

5- نباید فرزندان رابه علت امتحان داشتن ودرس خواندن درخانه تنها بگذارید وخود به مهمانی وتفریح بروید.

6- زمانی که بچه ها درحال مطالعه هستند، مشغول دیدن تلویزیون وازاین قبیل کارها نشویم. بگذاریم بچه ها ماراهمراه خودببینند تا محیط خانه برای یادگیریشان مطلوب باشد.

7- مراقب تغذیه اوباشید. بنیه جسمی فرزندتون رودرمدت امتحانات تقویت کنید، ضمنا ویتامین های B12 و B Complex رو فراموش نکنید.

8- درصورتی که فرزند شمااسترس شدید دارد، درصورت صلاح دید پزشک ازدارو استفاده کنید ولی تحت هیچ شرایطی ازداروهای آرام بخش، مخدر و خواب آور استفاده نکنید.

9- ازفرزند خود نتیجه نخواهید ازاو بخواهید فقط خودش باشد وهرچه میداند درجلسه آزمون ارائه کند. بگذارید از نمره 19/75 خود لذت ببرد.

10- فرزند شما درایام امتحانات تحت فشار زیادی هست ممکنه دراین روزها پرخاش گر وبهانه جو هم شود. دراین ایام ازاو انتظار چندانی نداشته باشید،پس ازامتحانات همه چیزبه حالت اول خودبرمیگردد،درمقابل تمام واکنش های غیرمتعارف فرزند صبورباشید.

درمدت امتحانات، والدین هم امتحان میدهند بیایید به گونه ای عمل کنیم که زحمات یکساله فرزندمون خراب نشود

من ، همسرم و فرزندم همه زندگیمون رو برای آموزش گذاشتیم. مدرسه شده خونه ی اول ما